Bel voor persoonlijk advies:

033 – 25 88 629

DLP deskundig leidinggevende projecten CROW 400

Vanaf 1 januari 2019 vervalt de certificering CROW132 en dient deze vervangen te worden met het DLP CROW400 certificaat.

De DLP begeleidt projecten waarbij (mogelijk) een blootstellingsrisico aanwezig is bij grondroerende activiteiten (bodem gerelateerd) en werkzaamheden op of in verontreinigde (water-) bodems. Bij deze activiteiten zijn drie veiligheidsklassen benoemd waarbij de inzet van een DLP (Deskundig Leidinggevende Projecten) wordt voorgeschreven. Deze drie veiligheidsklassen zijn onderverdeeld in ;

  • Oranje niet-vluchtig
  • Oranje vluchtig
  • Rood niet-vluchtig

Als DLP beschik je over leidinggevende kwaliteiten en dien je operationele medewerkers aan te spreken op hun handelen, daarnaast heb je oog voor de veiligheids- en gezondheidsrisico’s.

 

Trainingsprogramma

De training duurt 2 dagen waar een week tussen valt waarbij u huiswerk meekrijgt om u voor te bereiden op de tweede cursusdag en het examen. Aansluitend aan de cursus wordt een theorie examen afgenomen.

Geldigheid certificaat: 5 jaar

Agenda

Deze cursus heeft geen geplande dagen