Bel voor persoonlijk advies:

033 – 25 88 629

Herkennen en inventariseren van asbest in gebouwdelen

Asbest is voor uw medewerkers niet altijd gemakkelijk te herkennen terwijl het nog regelmatig in vele vormen in gebouwen en bodems voor komt.

Vanuit de Arbowet moeten operationele medewerkers die in gebouwen werken asbest preventief kunnen herkennen en hierop actie kunnen nemen.

In de infra komt asbest ook voor in meterkasten, kruipruimten en schakelkasten. Het is van belang dat uw medewerker dit weet te herkennen. Deze cursus is hierop gericht. De cursist leert aan de hand van foto’s en praktijkvoorbeelden diverse asbesthoudende materialen te herkennen.

 

Trainingsprogramma

Na afloop is de cursist in staat om asbestverdachte materialen te herkennen in gebouwen, bouw- en sloopafval, grond en puin. In de cursus asbestherkenning zijn de eisen uit de verschillende certificatieschema’s SC-530, SC-540, SVMS-007, protocol 7001 t/m 7003 van BRL 7000 en BRL 9335 opgenomen.

Deze cursus is geschikt voor iedereen die beroepsmatig met asbest in aanraking kan komen

 

Onderwerpen

Herkenning van asbesthoudend materiaal in bouwkundige toepassingen. Deze toepassingen of restanten hiervan komen ook als ‘verontreiniging’ voor in bodem, slib en puin

  • Het ontstaan van asbest en zijn eigenschappen
  • Uiterlijke kenmerken van asbest
  • Veiligheidsregels
  • Het werken onder risicoklassen
  • Stappen voor het herkennen van asbest en risico inschatting
  • Oefening aan de hand van asbestmonsters en bijbehorende foto’s
  • Maatregelen bij het aantreffen van asbesthoudend materiaal
  • Wetgeving
  • Asbest in de CROW 132

 

Na afloop van de cursus ontvangt u het certificaat ‘Herkennen en inventariseren van asbest in gebouwdelen’ en is 3 jaar geldig.

Agenda

Deze cursus heeft geen geplande dagen