Bel voor persoonlijk advies:

033 – 25 88 629

Disclaimer

De inhoud van onze website is met de grootste zorg samengesteld, het kan echter voorkomen dat de informatie op de website – ondanks de betrachte zorgvuldigheid – niet actueel is of onjuistheden bevat. De gegevens op deze website kunnen bovendien zonder waarschuwingen worden gewijzigd. Wij kunnen geen garantie bieden voor het ononderbroken correct functioneren van de site.

EduCenter Opleidingen is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het direct of indirect gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of het tijdelijk niet kunnen bereiken van de site.

Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

Persoonsgegevens

EduCenter Opleidingen krijgt door het gehanteerde CMS-systeem de beschikking over persoonsgegevens.
EduCenter Opleidingen, de directie en alle medewerkers, hanteren deze gegevens enkel en uitsluitend voor de organisatie van trainingen en opleidingen en het vervaardigen van certificaten en diploma’s. Deze persoonsgegevens zullen nimmer aan derden geheel of gedeeltelijk voor welke toepassing dan ook ter beschikking worden gesteld.
Alle medewerkers, inclusief docenten, van EduCenter Bouw & Infra zijn gehouden deze voorwaarden geheel na te leven.