Bel voor persoonlijk advies:

033 – 25 88 629

Privacy verklaring EduCenter Opleidingen BV

Als opleidingscentrum verwerkt EduCenter Opleidingen persoonsgegevens van klanten die deelnemen aan onze activiteiten en/of (her)gecertificeerd willen worden. EduCenter verwerkt deze gegevens op een zeer zorgvuldige en rechtmatige manier zoals de Algemene Verordening Gedragscode (AVG) vereist. Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Middels deze privacy verklaring willen wij u op de hoogte stellen hoe wij omgaan met uw gegevens. Heeft u na het lezen van deze verklaring nog vragen over onze gegevensverwerking? Neemt u dan gerust contact met ons op!

Welke gegevens?

Om onze diensten op juiste wijze aan te kunnen blijven bieden hebben wij uw gegevens nodig. Uw voorletters, naam, geboortedatum en – plaats zijn immers nodig om u juist aan te melden voor bijvoorbeeld een examen of om op uw certificaat/diploma te kunnen drukken. Overige gegevens die wij van u vragen zijn uw mailadres (ter bevestiging van inschrijving, bevestigen of annulering, verzending certificaat), (factuur)adres en telefoonnummer.

Beroepschauffeurs

Voor beroepschauffeurs die zich bij ons aanmelden voor cursussen waarbij de Code 95 wordt aangeboden geldt dat wij tevens een BSN nummer dienen te verwerken zodat de punten bij uw gemeente op uw naam geregistreerd kunnen worden.

Gebruik van uw gegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor onze cursussen/opleidingen, dan gebruiken wij uw gegevens uitsluitend voor het desbetreffende doel, waaronder de communicatie rondom de activiteit en bij het verlopen van certificeringen, het uitvoeren van deze activiteit, de facturering en financiële verantwoording. Uw gegevens worden bijgehouden in ons Vakware CMS systeem. Dit systeem is niet toegankelijk voor derden.

Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening en het beoogde doel (bijvoorbeeld bij het aanmelden bij onafhankelijke examenbureau ’s). Noch worden uw gegevens op enige wijze uitgeleend, verkocht of anderszins openbaar gemaakt. Wij nemen passende maatregelen om uw gegevens afdoende te beschermen en te beveiligen.

Gegevens bewaren

Certificaten worden (digitaal) bewaard voor de duur van de geldigheidsperiode van het certificaat. Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt deze gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de door u aangegeven persoonsgegevens verwijderd/vernietigd.

Uw rechten

U heeft te allen tijde recht op inzage in uw gegevens en u kunt ons indien nodig verzoeken om uw gegevens aan te passen, verwijderen of af te schermen voor verder gebruik. Eerder gegeven toestemming tot verwerking kunt u direct intrekken indien u dit wenst. U kunt dit (wanneer van toepassing) aangeven door een mail te sturen aan info@educenteropleidingen.nl

EduCenter behoudt zich het recht voor deze verklaring aan te passen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina doorgevoerd.

 

EduCenter Opleidingen
Voskuilerweg 49B
3931 MV Woudenberg
info@educenteropleidingen.nl