Bel voor persoonlijk advies:

033 – 25 88 629

Subsidieregelingen voor cursussen en opleidingen

Loopbaanontwikkeling is in de huidige tijd een belangrijk onderwerp voor zowel werkgever als werknemer. EduCenter Opleidingen staat u graag bij met advies over de verschillende subsidieregelingen. U kunt gebruik maken van de in uw sector aangeboden subsidiebijdragen voor het trainen en opleiden van uw medewerkers.

Subsidieregelingen zijn, ook tussentijds, aan veranderingen onderhevig. Het is aan te bevelen om te allen tijde de actuele stand van zaken te controleren en voordat u een werknemer inschrijft voor een cursus of opleiding deze bij uw sectoraal scholingsfonds aan te melden en hun goedkeuring af te wachten.

Raadpleeg ook de consulent van uw branche als u werknemers volledige vakopleidingen laat volgen, de zogenoemde BBL of “werken en leren” opleidingen. Hiervoor gelden veelal aanvullende mogelijkheden.

 

Vanaf augustus 2014 zijn wij als opleidingsinstituut erkend door:

  • OOM voor de metaalindustrie
  • WIJ Techniek voor de technische installatiebranche
  • CBR voor de transportsector