Bel voor persoonlijk advies:

033 – 25 88 629

Nieuwe regelgeving BEI HS-MS per 1 juli 2015

23 april 2024

De landelijke uitrol van de nieuwe regelgeving BEI HS-MS is per 1 juli 2015 klaar en zal vanaf deze datum gaan gelden. De regelgeving, examens en opleidingsmateriaal zal dan gereed en beschikbaar zijn voor alle partijen in de branche.
Omdat er in de branche de wens bestaat om vooral de winterperiode te gebruiken voor instructie en training is afgesproken dat vanaf 1 december 2015 de winterperiode kan worden aangewend om uw medewerkers op te leiden.
Met ingang van 15 april 2016 is de nieuwe BEI HS-MS van kracht en moet iedereen volgens deze regelgeving werken.
Overgangsregeling
Door Netbeheer Nederland wordt voor 1 januari 2015 nog een overgangsregeling opgesteld.
Hierin wordt omschreven hoe om te gaan met de geldigheid van huidige aanwijzingen en de duur van de overgangsperiode.