Bel voor persoonlijk advies:

033 – 25 88 629

Bodemsaneringskeuring type A+B

De bodemsaneringskeuring is het arbeidsgezondheidskundig onderzoek(medische keuring) voor werknemers die werkzaamheden verrichten in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond-)water, onder andere in het kader van bodemsanering. Een bodemsaneringskeuring is verplicht als een werknemer voor het eerst gaat werken in verontreinigde grond. Het onderzoek is bedoeld om mogelijke gezondheidsschade in een vroeg stadium te ontdekken. Ook wordt gekeken of de werknemer geschikt is voor de werkzaamheden.

Waaruit bestaat een bodemsaneringskeuring?
De bodemsaneringskeuring bestaat uit een medisch onderzoek. De inhoud hiervan is afhankelijk van de functie van de medewerker en zijn persoonlijke beschermingsmiddelen.
• Bodemsanering type A: geen gebruik van adembescherming
• Bodemsanering type B: gebruik van buitenluchtafhankelijke adembescherming, zoals een volgelaatsmasker

Wat wordt er tijdens de bodemsaneringskeuring gedaan?
De bodemsaneringskeuring duurt circa 30 minuten en bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Invullen vragenlijst gericht op richtlijnen CROW-400
2. Biometrie (vooronderzoek): bloeddrukmeting, gehooronderzoek (audiogram), gezichtsscherpte-onderzoek op afstand, longfunctieonderzoek, elektrocardiogram in rust (hartfilmpje alleen voor type B), bloedonderzoek
3. Lichamelijk onderzoek door arts (ogen, hart, longen, zenuwstelsel, evenwicht, houding en bewegingsapparaat)
4. Indien nodig volgen aanvullende onderzoeken

Agenda

  • 20 augustus 2024

    16:00 - 20:30
    Woudenberg
     185,00 excl BTW(21%)

     185,00 excl BTW(21%)Inschrijven