Bel voor persoonlijk advies:

033 – 25 88 629

BEI-BHS MS VOP 2024 cursus en examen

Als Voldoende Onderricht Persoon mag je alleen assisteren en enkele specifieke werkzaamheden in het MS-deel van het domein Distributie zelfstandig uitvoeren, bijvoorbeeld controle en toezicht houden.
Deze werkzaamheden mag je ook uitvoeren aan de afgaande MS-velden van een onderstation in het domein Transport. *Let op: Voor VOP-activiteiten aan accu’s en secundaire LS-installaties in het domein Distributie heb je een aparte aanwijzing VOP LS-LNB/Transport nodig.

Voor wie bestemd
Voor diegene die in het domein midden spanning de volgende werkzaamheden moet uitvoeren:
Niet elektrotechnische werkzaamheden in:
-stations
-schakeltuinen
-verdeelkasten
-HS- en MS-kabels verleggen
-Toezicht bij civiele werkzaamheden in de grond in de buurt van een MS- of HS-net
-Onder toezicht een HS- of MS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen

Inhoud van de cursus
Onderwerpen onder andere:
-Theorie volgens BEI-BHS 2024
-Communicatie
-Aanwijzingen
-Veiligheid
-Risico’s gereedschappen etc.
-Oefenvragen BEI-BHS 2024
-Gebruik veiligheidsmiddelen (VM’s) en PBM’s

Duur van de cursus
1 dag cursus

Examinering
De Stipel PCE examens worden altijd door een onafhankelijk gecertificeerd examenbureau (2NextLevel) afgenomen.
Examens op zaterdagen behoren ook tot de mogelijkheden. De theorie examens voor THP en VOPa kunnen desgewenst ook in company georganiseerd worden. Na positieve beoordeling van het examen wordt door DNV (Det Norske Veritas) een persoonlijk STIPEL-PCE certificaat afgegeven waarmee de kandidaat kan aantonen dat hij/zij voldoet aan de kwalificatie-eisen. Deze certificering is verplicht voor monteurs in de infratechniek. Na behaling van het certificaat kan er een zogenoemde aanwijzing worden verstrekt. Om toegelaten te worden aan het examen is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk.

Certificering
Geldigheid certificaat: 3 jaar

Agenda

Deze cursus heeft geen geplande dagen

Productkaart: