Bel voor persoonlijk advies:

033 – 25 88 629

BEI WV LS 2022 cursus en examen

 

Als WV’er ben je Werk Verantwoordelijke en opdrachtgever voor alle activiteiten in de LS-distributie (stations en netten). Je  mag Uitgebreide BedieningsHandelingen (UBH), Standaard BedieningsHandelingen (SBH) en Beperkte Bedienings Handelingen (BBH) uitvoeren.

Onderstaande BEI WV (Werkverantwoordelijke) certificeringen zijn te behalen:

 • WV LS meters
 • WV LS netmontage
 • WV LS netten
 • WV LS distributie

 

Tijdens de cursus worden de deelnemers voorbereid op het theorie- en praktijkexamen waarbij beide onderdelen voldoende worden onderricht. We werken met kleine klassen (maximaal 10 kandidaten) om de interactie en de aandacht van de docent per kandidaat zo optimaal mogelijk te houden. Op dag drie wordt het examen afgenomen door een onafhankelijk examenbureau. Het theorie examen neemt 1 uur in beslag en het praktijkgedeelte 1,5 uur. Na positieve beoordeling van beide examens wordt door DNV (Det Norske Veritas) een persoonlijk STIPEL-PCE certificaat afgegeven waarmee de klandidaat kan aantonen dat hij/zij voldoet aan de kwalificatie-eisen. Deze certificering is verplicht voor monteurs in de infratechniek. Na behaling van het certificaat kan er een zogenoemde aanwijzing worden verstrekt.

 

Programma onder andere:

 • Theorie volgens BEI-BLS 2022
 • Aanwijzingen
 • Veiligheid
 • Communicatie
 • Leidinggeven
 • Risico’s gereedschappen etc.
 • Oefenvragen BEI-BLS 2022
 • Bedieningshandelingen UBH, SBH en BBH
 • Gebruik veiligheidsmiddelen (VM’s) en PBM’s

 

Deze cursus duurt 2 dagen, het examen wordt op de derde dag gepland en neemt ongeveer 3 uur in beslag.

Bent u niet geslaagd voor uw examen? Dan plannen wij graag weer een nieuw examen voor u in. Volgens de reglementen dient er minimaal 1 week tussen de examenmomenten te zitten.

 

Minimale opleidingseisen deelnemers:

De cursussen en examens voor de aanwijzing, VOP, VP, AVP en WV voor monteurs gas en elektra kunnen worden afgelegd wanneer zij voldoen aan de opleidingseisen gesteld door Stipel en netwerkbedrijven. Om toegelaten te worden aan het Stipel examen gelden de volgende eisen m.b.t. het opleidingsniveau:

WV examen theorie en praktijk

De kandidaat dient in het bezit te zijn van een vakgericht diploma op niveau 4.

Voor uitgebreide opleidings- en ervaringseisen check de website van Stipel en Netwerkbedrijven/Arbocatalogus

 

LET OP!
De aanvraag- en verwerkingsperiode van certificaten bij de certificerende instelling beslaat enige tijd. Houdt u er rekening mee dat het tussen de 2-3 weken kan duren voordat het certificaat bij u op de mat valt. U kunt voorkomen dat u in tijdnood komt door er rekening mee te houden dat u zo vroeg als 6 maanden voor het verlopen van uw huidige certificaat al examen mag doen met behoud van de huidige certificaat datum.

Agenda

Deze cursus heeft geen geplande dagen