Bel voor persoonlijk advies:

033 – 25 88 629

DLP Deskundig leidinggevende projecten CROW400 Herhaling

 

Vanaf 1 januari 2019 vervalt de certificering CROW132 en dient deze vervangen te worden met het DLP CROW400 certificaat.

De DLP begeleidt projecten waarbij (mogelijk) een blootstellingsrisico aanwezig is bij grondroerende activiteiten (bodem gerelateerd) en werkzaamheden op of in verontreinigde (water-) bodems. Bij deze activiteiten zijn drie veiligheidsklassen benoemd waarbij de inzet van een DLP (Deskundig Leidinggevende Projecten) wordt voorgeschreven. Deze drie veiligheidsklassen zijn onderverdeeld in ;

  • Oranje niet-vluchtig
  • Oranje vluchtig
  • Rood niet-vluchtig

Als DLP beschik je over leidinggevende kwaliteiten en dien je operationele medewerkers aan te spreken op hun handelen, daarnaast heb je oog voor de veiligheids- en gezondheidsrisico’s.

 

Trainingsprogramma

De training duurt 1 dag. Aansluitend aan de cursus wordt een theorie examen afgenomen. Tijdens de training wordt de reeds aanwezige kennis opgefrist en uitgediept volgens de CROW 400.

Geldigheid certificaat: 5 jaar

DLP naar R-DLP

De R-DLP wordt ingezet wanneer onderstaande veiligheidsklassen aan bod komen:

  • Rood vluchtig
  • Zwart niet-vluchtig
  • Zwart vluchtig

Vanaf de klasse Rood vluchtig is de inzet van een R-DLP verplicht.

Agenda

Deze cursus heeft geen geplande dagen

Doelstelling

Deskundig leidinggevende projecten i.h.k.v. CROW132

Gewenste voorkennis en studiebelasting

Geen

Lesmateriaal

Inclusief DLP handboek, exclusief publicatie CROW132

Examen en certificaat

Toets en certificaat