Bel voor persoonlijk advies:

033 – 25 88 629

E-learning Veilig werken met AC leidingen en Herkennen van asbest

 

De cursus Veilig werken met asbestcementleidingen inclusief asbestherkenning richt zich op werknemers die werkzaamheden verrichten aan ondergrondse openbare waterleiding-, gas- en rioolafwateringsnetten. Tijdens deze online cursus leer je welke risico’s het werken met asbestcementleidingen met zich meebrengt en besteed je aandacht aan aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden.

Onderwerpen onder andere:

Algemene voorschriften
Uitvoeringsvoorschriften AC-waterleidingen/AC-gasleidingen
AC-rioolafvalwaterleidingen
Tijdelijke opslag en afvoer van afvalstoffen
Achtergronden en voorwaarden van het werkplan
Registratieformulieren werkzaamheden
Asbestinformatie
Uitvoeringsvoorschriften in beeld

 

De duur van deze cursus is circa 3 uur. Aan het eind van deze cursus wordt er een eindtoets gemaakt. Bij het goed doorlopen van deze eindtoets, wordt er een certificaat verstrekt. Dit certificaat is 5 jaar geldig.

Deze e-learning aanvragen? Stuur ons een mail naar info@educenteropleidingen.nl

Agenda

Deze cursus heeft geen geplande dagen