Bel voor persoonlijk advies:

033 – 25 88 629

Hygiënisch werken in de waterdistributie (3 uur)

Om te mogen werken aan waterleidingen zijn werknemers verplicht om deze aanwijzing te hebben. De training is voor (assistent) monteurs water en grondwerkers (assistenten) welke werkzaamheden uitvoeren in de infratechniek aan water en rioolleidingen.

 

Trainingsprogramma

 1. Europees Handvest voor het Water
 2. Normen Europees handvest
 3. Wettelijk kader (Bouwbesluit-Drinkwaterbesluit-Inspectierichtlijn-technische eisen-verantwoordelijkheden)
 4. KWR Richtlijn – Vewin werkbladen (aansluitingsvoorwaarden), NEN normen (1006)
 5. Leidingsystemen (winning tot huisaansluiting) alleen voor BBL
 6. Omgaan met gereedschappen en materialen
 7. Besmettingsbronnen
 8. Opslag
 9. 10-Geboden
 10. Veiligheids- en hygiëne aspecten
 11. Omgang met chemicaliën

 

Na goed gevolg van de cursus ontvangt u van ons het certificaat ´Hygiënisch werken in de waterdistributie´. Deze is 3 jaar geldig. Let op, dit certificaat is niet CKB erkend.

 

Doelgroep:
Grondwerkers, kraanmachinisten (medewerkers die in opdracht van netbeheerders, rechtstreeks of in onderaanneming werkzaamheden moeten verrichten nabij en/of aan waterleidingen.

Doel:
Na het volgen van deze cursus kan de kandidaat zelfstandig en volgens de veiligheidseisen werken.

Agenda

Deze cursus heeft geen geplande dagen

Productkaart: Hygienisch werken in de waterdistributie

Hygienisch-werken-in-de-waterdistributie-EduCenter-Opleidingen.pdf