Bel voor persoonlijk advies:

033 – 25 88 629

R-DLP (Register Deskundig Leidinggevende Projecten) CROW400

R-DLP CROW400

De R-DLP (Register Deskundig Leidinggevende Projecten) begeleidt de projecten waarbij blootstellingsrisico aanwezig is bij grondroerende activiteiten (bodem gerelateerd) en werkzaamheden op of in verontreinigde (water-) bodems in de volgende veiligheidsklassen;

  • Oranje
  • Rood
  • Zwart
  • (allen onderverdeeld in vluchtig en niet-vluchtig)

Vanaf klasse Rood vluchtig is de inzet van een R-DLP verplicht. Als R-DLP kan je dus ingezet worden voor alle veiligheidsklassen. Vanaf 1 januari 2019 gaat deze verplichting officieel in.

Duur cursus:
3 dagen verspreid over twee weken waarbij u huiswerk meekrijgt ter voorbereiding op de volgende bijeenkomst en examen.

Het examen wordt afgenomen door CROW en omvat een theorie examen (diverse locaties in Nederland) en een praktijkexamen. Dit praktijkexamen wordt afgenomen te Nieuwegein. Let op; het theorie en praktijkexamen beslaan twee verschillende data!. Na positief resultaat van beide examens wordt u opgenomen in het landelijk CROW R-DLP register.

Agenda

Deze cursus heeft geen geplande dagen