Bel voor persoonlijk advies:

033 – 25 88 629

Veilig werken met Asbestcementleidingen incl. Herkennen van Asbest

Veilig werken met AC leidingen

Deze cursus is bestemd om de veiligheid van de medewerker te waarborgen wanneer deze tijdens zijn werkzaamheden met AC leidingen te maken kan krijgen en hij/zij op een juiste en adequate manier hierop kan acteren. Deze moduletraining is geschikt voor een aanwijzing Stipel.

 

De volgende onderwerpen worden besproken:

 

 • Wettelijk kader
 • Wie waarvoor verantwoordelijk is: werkgever, werknemer, leidinggevende en opdrachtgever.
 • Werk gerelateerde gevaren
 • Persoonlijke hygiëne en werkkleding
 • Inrichting werkplek en opslag
 • Verschillende werkmethoden voor gas-, water- en rioolleidingen
 • Gebruik blazen en gereedschappen

 

Herkennen en inventariseren

Asbest is voor uw medewerkers niet altijd gemakkelijk te herkennen terwijl het nog regelmatig in vele vormen in gebouwen en bodems voor komt.

In de infra komt asbest ook voor in meterkasten, kruipruimten en schakelkasten. Het is van belang dat uw medewerker dit weet te herkennen. Deze cursus is hierop gericht. De cursist leert aan de hand van foto’s en praktijkvoorbeelden diverse asbesthoudende materialen te herkennen.

 

Na afloop is de cursist in staat om asbestverdachte materialen te herkennen in gebouwen, bouw- en sloopafval, grond en puin. In de cursus asbestherkenning zijn de eisen uit de verschillende certificatieschema’s opgenomen.

 

Deze cursus is geschikt voor iedereen die beroepsmatig met asbest in aanraking kan komen

 

De volgende onderwerpen worden besproken:

 

 • Herkenning van asbesthoudend materiaal in bouwkundige toepassingen. Deze toepassingen of restanten hiervan komen ook als ‘verontreiniging’ voor in bodem, slib en puin
 • Het ontstaan van asbest en zijn eigenschappen
 • Uiterlijke kenmerken van asbest
 • Veiligheidsregels
 • Het werken onder risicoklassen
 • Stappen voor het herkennen van asbest en risico inschatting
 • Maatregelen bij het aantreffen van asbesthoudend materiaal
 • Wetgeving
 • Asbest in de CROW 132

 

Deze combitraining wordt bij ons op reguliere basis tijdens avonduren aangeboden (17:30 – 21:30 uur). Wenst u een tijdstip tijdens kantooruren? Of liever een zaterdag? Vraag ons naar de mogelijkheden.

 

Na afloop van de cursus ontvangt u het certificaat ‘ Veilig werken met AC leidingen en Herkennen en inventariseren van asbest in gebouwdelen’ en is 3 jaar geldig.

Agenda

 • 11 maart 2024

  17:30 - 21:00 uur
  Woudenberg
   150,00 excl BTW(21%)

   150,00 excl BTW(21%)Inschrijven

 • 23 april 2024

  17:30 - 21:00 uur
  Woudenberg
   150,00 excl BTW(21%)

   150,00 excl BTW(21%)Inschrijven

 • 28 mei 2024

  17:30 - 21:00 uur
  Woudenberg
   150,00 excl BTW(21%)

   150,00 excl BTW(21%)Inschrijven